Notatki z ucieczki – niedziela

Pią­tej uciecz­ki dzień pierw­szy. Burza, kozy i cen­tau­ry, czy­li odblo­ko­wu­je­my kre­atyw­ność przy komin­ku w warun­kach swo­bod­nych acz regu­lo­wa­nych.