Notatki z ucieczki – wtorek

Sty­le cha­rak­te­rów John­so­na jako inspi­ra­cja do two­rze­nia trud­nych posta­ci. Trans­pa­rent­ność i sekret­ność. No i lar­py onli­ne po raz drugi.