Notatki z ucieczki – wtorek

Intry­ga na 100% – spraw­dzo­ne meto­dy od dwu­stu lat. Oraz – ile krze­seł mam usta­wić, by szyb­ko uknu­li zdra­dziec­ki plan?…

Notatki z ucieczki – niedziela

Pią­tej uciecz­ki dzień pierw­szy. Burza, kozy i cen­tau­ry, czy­li odblo­ko­wu­je­my kre­atyw­ność przy komin­ku w warun­kach swo­bod­nych acz regulowanych.