Notatki z ucieczki – wtorek

Intry­ga na 100% – spraw­dzo­ne meto­dy od dwu­stu lat. Oraz – ile krze­seł mam usta­wić, by szyb­ko uknu­li zdra­dziec­ki plan?…