Pisanie niniejszego zaproszenia na kolejną larpową ucieczkę po raz piąty nie jest łatwe. Jak po raz kolejny napisać lecz innymi słowy że warto raz w roku wyrwać się z codzienności, uciec na kilka dni w proste życie by skupić się na swojej pasji?

Spróbuję więc jak najprościej. 

LARPOWA UCIECZKA No5: 

 • trwa tydzień, 
 • odbywa się w lesie, 
 • ma kameralny charakter, 
 • w programie prezentacje, dyskusje, sesje kreatywne, dobrowolny rygor pisania gier, spacery na przewietrzenie głów i nasiadówy przy kominku.

Ucieczka skierowana jest do każdego, kto chce odpocząć pisząc larpy  i wymienić się wiedzą na temat ich tworzenia

 • Jeśli jesteś wypa­lo­nym auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu gier – to impreza dla Ciebie.
 • Jeśli chcesz napi­sać swój pierw­szy larp i nie wiesz jak się za to zabrać – to impreza dla Ciebie. 
 • Jeśli marzy ci się kameralna KOLA, przez tydzień i w lesie to impreza dla Ciebie.

Jeśli interesuje Was pisanie larpów, to wydarzenie zostało uszyte pod Wasze potrzeby. Larpową ucieczkę organizujemy po raz piąty, cały czas szlifując jej formułę. Z roku na rok efekty naszej pracy są lepsze bo coraz częściej możecie w “ucieczkowe” larpy pograć na konwentach i festiwalach fantastyki. Jak do tej pory w pełnej krasie światło dzienne ujrzały gry:

 • Tajemnice Blackwater Mansion /HLR 2015
 • Vampinder Club /HLR 2016
 • Dream a Little Dream of Me /HLR 2017
 • Blue Atlantis /HLR 2018
 • Mali Bogowie  /HLR 2018
 • Pod Mocnym Aniołem  /HLR 2018
 • To nie mogło zdarzyć się dwa razy  /HLR 2018

W tym roku przygotowaliśmy kilkanaście nowych prezentacji o designie (w tym, na waszą prośbę, mini-serię “fundamenty”) i inspirujących tematów debat. Do tego nowe formuły sesji kreatywnych powróci jedynie “Wyzwanie kolorów”, bo okazało się przynieść najwięcej dobrych pomysłów w ubiegłym roku.

Jeśli już u nas byliście, powiem krótko: wracajcie znów, to już za kilkanaście tygodni. Zasłu­ży­li­śmy, by poda­ro­wać sobie ten czas i sku­pić się na nada­niu kształtu i formy rodzą­cym się w naszych gło­wach pomy­słom na larpy. Chcemy zna­leźć się w gru­pie ludzi, z któ­rymi warto roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, kon­fron­to­wać poglądy i pomy­sły. Bro­nić swo­jej wizji, pod­wa­żać i testo­wać zało­że­nia innych. Brać udział we wspól­nych burzach mózgów. Zga­dzać się, kłó­cić i znaj­do­wać roz­wią­za­nia. Słu­chać, pod­po­wia­dać, czy­tać, oglą­dać, myśleć. Pra­co­wać. Two­rzyć. Inspi­ro­wać innych i bywać zainspirowaną/-ym.

Chcesz wiedzieć, jak przebiegała ucieczka w ubiegłych latach? Podczas każdej z ucieczek prowadziliśmy dziennik, wszystkie wpisy znajdziesz na blogu kolejnych edycji. 

Jeśli jeszcze nie uczestniczyliście w ucieczce poczytajcie nasze codzienne wpisy na blogach z poprzednich lat. Relacje spisane przez naszych uczestników znajdziecie TU, TU i TU.

Na deser oferujemy Wam pierwszą wersję tegorocznego PROGRAMU naszej imprezy. Czekamy na Wasze propozycje wciąż możecie ZGŁOSIĆ swoją prezentację, zaproponować temat debaty lub pomysł na sesję kreatywną.

Do zobaczenia we wrześniu!

Piotrek i Kula